Po wielu latach walk i dyskusji w szkołach podologicznych, na forach lekarskich, ubezpieczeniowych, pacjentów zawód podologa wykrystalizował się w Niemczech z zawodu pedicurzysty.

Najbardziej o tą ustawę walczyli sami pedicurzyści, którzy widzieli jak złe konsekwencje mogą mieć nieprawidłowo, niehigienicznie wykonane zabiegi. Następstwami takich praktyk bardzo często są wrastające paznokcie, infekcje, odciski podpaznokciowe i w wale paznokciowym, grzybice, niegojące się rany, włącznie z amputacjami.

W Niemczech ustawa o zawodzie podologa nabrała mocy prawnej z dniem 01.01.2002 r. Ustawa ta miała na celu oddzielenie plew od ziarna: na tutejszym rynku usług panował zamęt i przeprowadzanie zabiegów na ludzkich stopach było praktycznie każdemu dozwolone. Od tej pory tytułu podologa mogą używać zamiennie z medizinische-r Fußpflege(r)-in tylko ci, którzy ukończyli dzienne specjalistyczne szkoły podologiczne zakończone egzaminem państwowym. Natomiast wszystkim zaangażowanym, dotychczasowym pedikiurzystom, stworzono możliwość uczestniczenia w kursach przygotowujących, ujednolicających środki, metodyki i techniki pracy.

Natomiast w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat powstaje wiele organizacji mających na celu uczestniczenie w procesie legislacji zawodu podologa. Magdalena Hafezi-Chojecka jest jednym z członków założycieli POLSKIEGO TOWARZYSTWA PODOLOGICZNEGO. Jest to stowarzyszenie o celach niezarobkowych. Powstało aby integrować działania różnych środowisk na rzecz rozwoju podologii. Głównym celem jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do rejestracji zawodu podologa w Polsce. www.ptp-podologia.pl

 

Krótka historia podologii – publikacja LNE&SPA 2011 r.

Centrum > Historia

Strona Główna

Zamknij