Homo oeconomicus w gabinecie podologicznym

Homo oeconomicus w gabinecie podologicznym – efektywność; sprawność; skuteczność.
Skierowane do pracodawców i pracowników: podologów, spec. ds. podologii, studentów ww. kierunków.
Forma: warsztat praktycznej nauki przedsiębiorczości w gabinecie podologicznym.
Wykład, warsztat: homo oeconomicus w gabinecie podogicznym.
Warsztaty z przedsiębiorczości – nauka praktycznej kalkulacji usług w gabinecie podologicznym; efektywność; sprawność; skuteczność.
• Przykłady rozwiązań optymalizujących koszty w gabinetach podologicznych.
Warsztat: kontrola organizacji i pracy w zespole.
Przerwa/konsultacje indywidualne.
Warsztat: sekret opłacalności rezerwacji – statystyki powracalności klienta.
Warsztat: sekret ponownej rezerwacji – statystyki powracalności klienta.
Przerwa/konsultacje indywidualne.
Wykład, warsztat: zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo prawne gabinetów podologicznych – przepisy i rzeczywistość.
Wykład: zarządzanie ryzykiem w gabinecie podologicznym w kontekście praw klienta i personelu.
Przerwa/konsultacje indywidualne.
Warsztat: podstawowe techniki sprzedaży usług i produktów.
Wykład: Restrukturyzacja gabinetu podologicznego a konieczność zapewnienia ciągłości usług – zarys ogólny.
Wykład: Outsourcing – uwarunkowania prawne, nowe rodzaje usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne dla gabinetów podologicznych – zarys ogólny.
Wykład: Fundusze Europejskie – zarys ogólny.
Wykład: Ubezpieczenia gabinetów podologicznych – zarys ogólny.
Zakończenie: podsumowanie, wnioski, indywidualne konsultacje.

Czas trwania: 10:00 -16:00
Miejsce realizacji: Warszawa
Termin: 22.05.16 r. Uwaga! Ograniczona liczba miejsc!
Cena brutto:
550 PLN płatne

  • dla dwóch osób zainteresowanych warsztatami przewidujemy rabat w wysokości 50,00 PLN.

Zapisy: 602-622-182

Autorski program:
Ilona Vollmer – manager zdrowia, ekonomistka, couch. W pracy zawodowej głównym celem jaki z powodzeniem stawia przed sobą oraz całym zespołem, jest realizacja założonych planów. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu kongresów, konferencji, szkoleń w branży kosmetycznej, medycznej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu wypalenia zawodowego managerów oraz pracowników ochrony zdrowia na WUM. Natomiast na bazie ponad 23 letniego doświadczenia zawodowego, organizuje indywidualne szkolenia dotyczące procesu sprzedaży, organizacji i prowadzenia gabinetów podologicznych, placówek medycznych. Partner zarządzający w Centrum Podologicznym® Łódź, Rzeszów, Tarnów, Nowy Targ. Właściciel Vollmed, Podotrade sc. W 2010 r. inicjatorka powołania Polskiego Towarzystwa Podologicznego. Honorowy członek Stowarzyszenia Diabetyków.

Aktualności > Homo oeconomicus w gabinecie podologicznym

Strona Główna

Zamknij