Szkolenia dla bezrobotnych

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Podologiczne Łódź, Rzeszów, Tarnów  po spełnieniu wszystkich stosownych wymogów jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nr 2.10/00053/2010, Rzeszowie nr 2.18/00133/2013 i Tarnowie nr 2.12/00245/2013   (podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).  Tym samym uzyskaliśmy możliwość realizacji zleceń finansowanych ze środków publicznych.


Osoba bezrobotna może poprosić Urząd Pracy o skierowanie na indywidualny kurs pedicure, podologiczny o sfinansowanie  takiego kursu, jeśli zdobyte na kursie umiejętności wpłyną na podniesienie atrakcyjności takiej osoby na rynku pracy.

W tym celu:
● zgłoś się do odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania oddziału Centrum Podologcznego. Zapewnimy Tobie bezpłatny test kompetencji zawodowech, ustalimy na jakim poziomie technik pracy się znajdujesz, doradzimy ci jaki rodzaj kursu byłby dla ciebie odpowiedni.
● wypełnij wniosek o skierowanie na kurs i umów się na rozmowę z doradcą zawodowym w Urzędzie Pracy. Pamiętaj o uzasadnieniu w jaki sposób realizacja kursu pomoże ci w znalezieniu lepszej pracy.
● jeśli Urząd Pracy uzna za zasadne skierowanie na kurs, osoba bezrobotna dostanie w Urzędzie Pracy druk umowy (pomiędzy Urzędem a instytucją szkoleniową), formularz oferty cenowej i formularz harmonogramu zajęć.

 

Zachęcamy do wykorzystania możliwości jaką oferują Urzędy Pracy – do podniesienia swoich umiejętności językowych.Osoby, które ukończyły nasze szkolenia, poinformowały nas, że już znalazły pracę. Bardzo nas cieszą ich sukcesy, czekamy na kolejne zgłoszenia. 


Dokumenty zgłoszeniowe do kursu są do pobrania ze strony Urzędu pracy w zakładce „Usługi Urzędu” a następnie „Szkolenia w trybie indywidualnym”.

> Szkolenia dla bezrobotnych

Strona Główna

Zamknij