Szkolenie na Master w czytaniu z palców

W Centrum Podologicznym®, możesz zdobyć tytuł Master w czytaniu z palców.  Należy ukończyć przynajmniej 3 –stopniowy kurs o łącznej ilości 50 godzin lekcyjnych zajęć. Poszczególne kursy – etapy nauki – powinny się odbywać w odstępach ok. 5 miesięcy tak, aby uczący się mógł w tym czasie zdobywać własne doświadczenia na odpowiednio dużej grupie osób. Nazwiska uczestników, którzy zdadzą egzamin na poziomie Master zostaną umieszczone na Liście Mistrzów w czytaniu z Palców prowadzoną przez międzynarodową organizację o nazwie FuDaRe. Osoby takie są upoważnione do prowadzenia kursów podstawowych oraz szkoleń ćwiczeniowych w technice czytania z palców.
Kurs nauczycielski może odbyć się w danym kraju tylko za przyzwoleniem organizacji FuDaRe.

1. Termin: 17/18.09.18 r. Kurs podstawowy: czym jest czytanie z palców? Przekazane zostają podstawowe umiejętności teoretyczne i praktyczne. Workshop na modelach. Jak mogę to zastosować?
2. Termin: 22/23.10.18 r. Kurs ćwiczeniowy rozszerzony kończący się testem kontrolnym. Test dotyczący kursu podstawowego ma za zadanie wyeliminowanie ewentualnych błędów; powtórka umiejętności podstawowych; przekazanie umiejętności specjalnych; ćwiczenia praktyczne; ewaluacja zebranych przez uczestników doświadczeń; test kontrolny, przygotowanie do kursu master.
3. Termin: maj 2018 r. Kurs Master/ Egzamin na Master FuDaRe, powtórzenie umiejętności specjalnych; ustne ćwiczenia na modelach z poszczególnymi uczestnikami kursu i dyskusje w grupie; przydatność nabytych umiejętności w wykonywanym zawodzie; sytuacja prawna: „Co jest możliwe, a co nie w technice czytania z palców“? Egzamin pisemny i ustny na Master w czytaniu z palców. Egzamin musi być przeprowadzony przez osobę z tytułem Teacher nadanym przez FuDaRe.

Zapisy: biuro@podologic.org; tel. kom. 784-937-022

Aktualności > Szkolenie na Master w czytaniu z palców

Strona Główna

Zamknij